penghakiman

Belas Kasihan Tuhan pada Abia Anak Yerobeam

…Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah dari pada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata TUHAN, Allah Israel (1 Raja-Raja 14:12-13).

Penghakiman dengan Kasih

Kutipan oleh R. C. Sproul yang diambil dari buku “Mendambakan Makna Diri” (Surabaya: Momentum, 2005) halaman 49-51. Penghakiman dengan kasih ialah evaluasi terhadap orang-orang lain yang dilembutkan oleh kasih. Penghakiman dengan kasih tidak mempersalahkan sebelum ada alasan yang kuat dan tidak tergoda untuk melontarkan tuduhan-tuduhan keji yang tidak berperasaan. Penghakiman ini dilakukan dengan kasih yang…

Jangan Melupakan Tuhan

“Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini” (Ulangan 8:11)   Saat perintah ini diucapkan oleh Musa, bangsa Israel masih mengembara di padang gurun. Mereka belum menyeberangi sungai Yordan untuk mengambil tanah Kanaan. Firman Tuhan ini diberikan kepada mereka sebagai peringatan. Sebelum…

Bitnami