<>


  Artikel

 

Katekismus Heidelberg P13 – Pelunasan Hutang Dosa dan Ketidak-berdayaan Manusia

Renungan harian 1 Maret 2021 Katekismus Heidelberg P13 – Pelunasan Hutang Dosa dan Ketidak-berdayaan Manusia Pert. Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri? Jaw. Sama sekali tidak. Bahkan, tiap-tiap hari kita menambah hutang kita (a). (a) Maz 130:3. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Keinginan hatinya adalah kejahatan semata-mata, bahkan dari masa mudanya (Kejadian 8:21)….

Katekismus Heidelberg P12 – Cara untuk Luput dari Hukuman Allah

Renungan harian 22 Februari 2021 Katekismus Heidelberg P12 – Cara untuk Luput dari Hukuman Allah Pert. Menurut hukuman Allah yang adil itu kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Jaw. Allah menghendaki, supaya tuntutan-tuntutan keadilan-Nya dipenuhi (a). Oleh…


  Upcoming Events

 


    Bitnami